ป้ายทะเบียนรถ

   นอกจากป้ายทะเบียนสวยที่เห็นกันอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นป้ายทะเบียนรถของรถสาธารณะ หรือรถส่วนบุคคล ก็จะมีสีของพื้นหลังและตัวอักษรแตกต่างกันออกไป หนึ่งในนั้น ก็คือป้ายทะเบียนรถสีแดง หรือที่เรียกกันว่า ป้ายแดงนั่นเอง

 

   ป้ายแดงที่หลายๆท่านใช้กันอยู่ทุกวันนี้ มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทด้วยกัน

1.               ป้ายแดงแบบใช้เพื่อขาย (เน้นเฉพาะเพื่อขายเท่านั้น) จะมีลักษณะเป็นแผ่นป้ายโลหะ ที่มีพื้นข้างหลังเป็นสีแดง ตัวอักษรเป็นสีดำ ที่โชว์รูมออกให้แทนป้ายโลหะที่มีพื้นหลังเป็นสีขาว ตัวอักษรสีดำ ให้ติดไว้ก่อนเพื่อรอนะยะเวลาจากการผลิตป้ายทะเบียนรถ หรือรอเลขทะเบียนที่ได้ได้ทำการจองไว้ ซึ่งจะมีการกำหนกระยะเวลาให้ใช้ได้เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ ดังนี้

-                    ป้ายแดงใช้ได้เฉพาะรถที่อยู่ในระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อที่จะจดทะเบียนได้ไม่เกิน 1 เดือนนับตั้งแต่วันทีได้ทำการซื้อรถ หรือยังใช้งานรถไม่เกิน 3000กิโลเมตร ซึ่งทั้งนี้ต้องมีสมุดคู่มือประจำรถคันนั้นจากทางราชการ หากท่านใดที่ฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ...รถยนต์ พุทธศักราช 2522 และมีโทษปรับไม่เกิน 10000บาท

-                    ป้ายแดงใช้ได้เฉพาะในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและก่อนพระอาทิตย์ตกเท่านั้น ถ้าหากมีความจำเป็นจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลาที่เกินจากที่กำหนดผู้ขับรถป้ายแดงคันนั้นจะต้องลงบันทึกในสมุดคู่มือประจำรถใช้กับเครื่องหมายพิเศษ ซึ่งจะต้องระบุ ว// เวลาและสถานที่ รวมไปถึงระบุเหตุจำเป็นพร้อมได้รับการอนุมัติจากนายทะเบียนก่อนทุกครั้ง หากฝ่ายฝืนมีโทษปรับไม่เกิน20000บาท

แต่ในปัจจุบันนั้นข้อกำหนดที่ได้กล่าวในเบื้องต้นได้รับการผ่อนผัน เพราะทุกวันนี้มีการจราจร รวมไปถึงความต้องการใช้รถเพิ่มขึ้นทำให้การออกแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ใหม่อาจเกิดความล่าช้ากว่าที่กำหนด

 

2.               ป้ายแดงแบบใช้เพื่อซ่อม อาจจะเป็นรถเพื่อซ่อม จะเป็นลักษณะของรถที่ยังไม่จำหน่าย หรืออาจจำหน่ายไปแล้วแต่ยังต้องใช้ชั่วคราวเพื่อที่จะนำไปปรับเปลี่ยน,ติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆให้สมบูรณ์ เป็นต้น

 

 

นอกจากนี้รถยนต์ของท่านใดที่ใช้ป้ายแดงควรมีความระมัดระวังมากกว่าป้ายขาวตัวอักษรดำกว่าปกติ เนื่องด้วยรถยนต์ที่อยู่ในระหว่างใช้ป้ายทะเบียนรถสีแดงจะมีความเสี่ยงในกรณีที่ถูกโจร โจรกรรมสูงที่สุด อาจจะเป็นเพราะข้อมูลต่างๆในระบบอาจยังไม่ได้ถูกบันทึกเข้าสู่กรมการขนส่งทางบก ยังรวมไปถึงหมายเลขทะเบียนรถป้ายแดงยังไม่สามารถระบุชื่อที่อยู่เจ้าของได้ เพราะยังเป็นชื่อของโชว์รูมของรถที่ซื้อมา และเมื่อมีการแจ้งจับหมายเลขทะเบียนสวยที่ถูกโจรกรรมย่อมตามจับยากกว่าปกติแน่นอน

ทะเบียนรถ